Het Evenement

Het Wedstrijdterrein is een grasveld dat ligt tussen de bebouwde kom van Malden en de bosrand van Heumensoord. Deze onverharde locatie is bereikbaar via de Merellaan (fiets- en voetpad). Automobilisten kunnen parkeren in de onmiddellijke omgeving van de Sporthal Malden, op duidelijk aangegeven locaties. Bij het aanreizen naar het wedstrijdterrein en afreizen na uw loop geldt eenrichtingsverkeer. Zie onderstaande plaatjes van route naar wedstrijdterrein en de opzet van het wedstrijdterrein.

klik op het plaatje voor een vergroting


Om piekdrukte bij het ophalen van de startnummers op het wedstrijdterrein te voorkomen vragen we U om op tijd aanwezig te zijn.
De route van de het parkeren bij de Sporthal naar het Westrijdterrein/Start-Finish-locatie staat duidelijk met bordjes aangegeven.