Inschrijven

BosloopMalden 2021 gaat helaas niet door.

De reden dat ons evenement in 2021 niet doorgaat is de volgende:

Natuurmonumenten berichtte ons eind augustus: “Zoals u waarschijnlijk in het nieuws gehoord/gezien heeft, is er met ingang van afgelopen weekend een opvangkamp voor Afghaanse vluchtelingen opgericht in Heumensoord. Om die reden kunnen wij zolang het kamp er staat, geen evenementen toestaan.”

Afgelopen week is definitief het doek gevallen voor de editie 2021 van onze Bosloop Malden, omdat het is ons niet gelukt is op zo korte termijn een nieuwe start-finish-locatie en een uitdagend nieuw parcours vast te stellen.

Je kan je pas vanaf 1 september 2022 inschrijven voor de editie 2022 tot en met de laatste vrijdag voor het evenement 23:59u. 

Voor de deelnemers van 13 jaar en ouder geldt: Controleer alvorens in te schrijven of je over een geldig corona-toegangsbewijs kan beschikken. Meer informatie daarover vindt u hier.

Deelnemers jonger dan 13 jaar mogen op het wedstrijdterrein vergezeld worden door één begeleider. Deze begeleider dient over een geldig corona-toegangsbewijs te beschikken. Een begeleider mag meerdere deelnemers onder de 13 jaar begeleiden.

Wij controleren zowel bij het uitgeven van het startnummer als bij het betreden van het wedstrijdterrein door middel van de Corona-Check-Scan-app of je of je begeleider beschikt over een geldig Corona Toegangsbewijs. Maak het jezelf en onze organisatie niet lastig en controleer vooraf je je Corona QR-code voldoet aan de toegangseisen.

Deelname geschiedt op eigen risico.
Indien het maximum aantal deelnemers voor een afstand is bereikt sluit de inschrijving voor die afstand.
Weer er dus snel bij.

Leerlingen van de Heumense basisscholen kunnen kostenloos deelnemen als zij zich inschrijven via de “Scholenbokaal MTM-Kidsrun”. De Heumense/Maldense lagere school met het hoogste percentage finishende inschrijvingen wint de Scholenbokaal van de MTM-Kidsrun Bosloop Malden. 

Voor nadere informatie over het dag programma klik hier.

De Bosloop Malden kun je natuurlijk individueel lopen. Nog leuker kan het zijn om te lopen met een TEAM van je werkgever, je vrienden, buren, elftal of klasgenoten etc..
Voor teamleider: Inschrijven van een Teamlid met de teamnaam.
De eerste keer dat een team zich wil inschrijven is het nodig een unieke teamnaam te hebben bedacht. Stuur een bericht naar met uw unieke teamnaam als deze nog niet in de lijst op inschrijven.nl staat. Zodra u bericht terug hebt dat de naam is ingevoerd kunnen de leden van het team zich gaan inschrijven.

Team samenstelling
Een team bestaat altijd uit minimaal 5 lopers/loopsters. De 4 beste prestaties bepalen de klassering. Ook leeftijd speelt een rol!! Elk teamlid krijgt een ‘gewogen’ score. Deze houdt rekening met het geslacht en de leeftijd van de teamleden. Klik hier voor meer informatie over de score.

Inschrijven voor de MTM Kidsrun BosloopMalden:

(klik op de knop om je in te schrijven)

Inschrijven als
team of individueel:

(klik op de knop om je in te schrijven)