Team Samenstelling en score

bosloop-logoZo werkt een team

Een Volwassenenteam bestaat uit minimaal 5 lopers (m/v). Teams kunnen worden geformeerd door collega’s/vrienden/sportmaatjes/buren ….

Aanmelden van een Teamnaam kan net als nadere informatie inwinnen door een bericht te zenden naar onder vermelding van de naam van je vereniging en de teamnaam. We zorgen dat de teamnaam in de lijst komt; je krijgt bericht daarvan.

Score

De teamscore wordt bepaald aan de hand van de beste vier (bij jeugdteams beste 5) scores binnen een team. Uniek is dat van ieder teamlid de tijd wordt ‘gewogen’: er wordt rekening gehouden met geslacht en leeftijd.

Daardoor kan bijvoorbeeld de snelste vrouw van 45 net zo een goede of zelfs betere prestatie leveren dan de snelste man van 39 jaar. De berekening van de score geschiedt uiteraard op basis van de netto tijd. Eerlijker (en sneller) kan het niet.
Klik hier voor meer info over tijden en correctie naar normtijd.
Voor uitleg over de berekening, zie de World Masters Athletics site.

Voor de teamuitslag wordt voor iedere BosTeamloper een individuele score berekend. Daarbij wordt ieders tijd omgerekend naar een normtijd op een afstand van 5km. De beste 4 scores worden gebundeld om tot het teamresultaat te komen. Fluitend voorop lopen maakt je dus nog geen winnaar!!

Basis voor de berekening van de individuele scores is de nettotijd. Deze nettotijd kan alleen met een door de organisatie verstrekte chip geregistreerd worden. Een loper die zonder chip loopt, kan dus niet meegenomen worden bij de berekening van de teamscore.

Reglement

Bij Reglement krijg je meer gedetailleerde informatie over allerlei zaken van de BosTeamloop.