Reglement BTL

bosloop-logoReglement BosTeamLoop

 1. Deelname aan de BosTeamloop staat open voor iedereen die een in groepsverband mee wil doen aan de Bosloop Malden.
 2. Ieder team dient in de BosTeamloop uit te komen onder een leuke naam. Indien meerdere teams door een groepje deelnemers uit dezelfde straat, van dezelfde werkgever, een sportvereniging of school worden gevormd, dienen zij van elkaar onderscheiden te worden door toevoeging van een nummer aan de team, te beginnen met 1 en oplopend met telkens 1.
 3. Een team bestaat minimaal uit 5 personen.
 4. Voor iedere deelnemer wordt een individuele score berekend. Om tot de individuele score te komen wordt de netto-tijd van een deelnemer omgerekend in een score. Bij de berekening van de score wordt rekening gehouden met geslacht en leeftijdscategorie van de deelnemer. De maximale score is 100 punten voor individuele teamleden. De teamscore wordt bepaald door het optellen van de individuele score van de beste 4 teamleden.
 5. Winnaar van de BosTeamloop is het team met de hoogste teamscore.
 6. De inschrijfprocedure voor teams is als volgt:
  Deelnemende teams dienen zich tijdig aan te melden via inschrijven.nl  (niet wachten tot het team “vol” is of alle deelnemers bekend zijn). Na aanvraag van een teamnaam, wordt deze ingevoerd door de organisatie in het inschrijfsysteem en krijgt de aanmelder daarvan bericht. Vervolgens kan iedere deelnemer van een team zich zelf inschrijven.
 7. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de BosloopMalden zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 8. Voor het maken van de uitslag van de BosloopMalden worden door de organisatie verstrekte chips tbv de tijdregistratie gebruikt. Dit betekent dat iedere loper en dus ook iedere deelnemer aan de BosTeamloop met een chip aan de schoen loopt. Eigen chips kunnen niet gebruikt worden.
 9. Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder een door de organisatie verstrekte chip lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij krijgen voor de BosTeamloop een score van 0 punten toegekend.
 10. De deelnamekosten voor een lid van een team zijn gelijk aan de kosten voor een individuele inschrijving.
 11. Iedere deelnemer kan slechts voor één team uitkomen.
 12. Voor deelnemers aan de BosTeamloop gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor individuele deelnemers. Waar deze algemene voorwaarden voor individuele deelnemers in tegenspraak zijn met de algemene voorwaarden voor de BosTeamloop, gelden de algemene voorwaarden van de BosTeamloop.
 13. De organisatie behoudt zich het recht voor om voor teams louter bestaande uit minderjarigen een aparte regeling te treffen.
 14. Tevens zijn van toepassing het Reglement / deelnamevoorwaarden.
 15. In geval van geschillen beslist de Organisatie.